Items where Year is 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | H | M | R | S | U | Y
Number of items: 15.

A

Anshori, Ibnu (1986) Tinjauan sejarah berdirinya Mesjid Menara sebagai gambaran proses Islamisasi di Kudus. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

B

Bisri, Slamet (1986) Sistem dan metode Rehabilitasi Sosial di Yayasan Mojopahit dalam sebuah kajian hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

D

Djamal, Anwar (1986) Studi analisa pengembangan pembelajaran Tafsir Al Quran di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

F

Fadlly, Ishbir (1986) Integrasi kekuatan politik Islam dalam Era Orde Baru 1966-1984. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

H

Hasani, Yusron (1986) Partisipasi Pesantren Tempurejo Walikukun dalam Penumpasan G 30 S/PKI di Ngawi. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Hasyim, M. Fathoni (1986) Studi tentang kedudukan kitab hadits Riyadhus Sholikhin. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

M

Muhaimin, Muhaimin (1986) Faham-faham madzhab Malikiy yang bertentangan dengan pendapat al Qurthubiy dalam kitab tafsir al jami’uli ahkamil qur’an tulisan al Qurthubiy. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

R

Rifa'i, Labuhana Diah M. (1986) Peranan Pesantren Persis Bangil dalam usaha pembaharuan pemahaman ajaran Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Ridwan, M. (1986) Sejarah masuknya Islam dan perkembangannya dalam masa Kesultanan di Dompu. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Rustamadji, Ahmad (1986) Studi perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang tindak pidana Makar. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

S

Salimin, Salimin (1986) Pengaruh unsur-unsur Wahabi di Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Salam, Abd. (1986) Studi tentang kedudukan kitab hadits at Targhib wat Tarhib buah karya al Mundziri. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sholihin, Bunyana (1986) Problematika penanggulangan penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: suatu analisa hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

U

Ubaidillah, M. (1986) Tinjauan hukum Islam terhadap PT. Bumi Lingga Pertiwi di Gresik dalam kaitannya dengan syirkah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Y

Yusuf, Muh. (1986) Studi tafsir tentang manusia sebagai Khalifah di bumi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

This list was generated on Thu Feb 25 15:42:33 2021 WIB.