Terapi negative thinking dalam meningkatkan percaya diri pada seorang guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tinjar Baram Miri Sarawak

Othman @ Seperi, Ahmad Syahmie (2019) Terapi negative thinking dalam meningkatkan percaya diri pada seorang guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tinjar Baram Miri Sarawak. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Indonesia.

[img] Text
Ahmad Syahmie Bin Othman @ Seperi_B43212059.pdf

Download (2MB)

Abstract

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses Terapi NegativeThinking dalam Meningkatkan Percaya Diri Pada Seorang Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tinjar Baram Miri Sarawak? (2) Bagaimana hasil perlaksanaan Terapi Negative Thinking dalam Meningkatkan Percaya Diri Pada Seorang Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tinjar Baram Miri Sarawak? Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul analisa dilakukan untuk mengetahui proses serta hasil, serta membandingkan terapi antara teori dan lapangan serta membandingkan kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan terapi dalam menganalisa. Proses konseling dengan menggunakan terapi Negative Thinking, konseli akan menyadari potensi dan mampu menganalisa data-data problem yang dihadapi oleh konseli sebelum bertindak membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terapi Negative Thinking dalam Meningkatkan Percaya Diri Pada Seorang Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tinjar Baram Miri Sarawak, telah berhasil karena 80% dari gejala yang dialami sudah mulai ada perubahan yang lebih baik dan dapat dilihat melalui aktivitas yang konseli lakukan setelah sesi konseling.

Email: ahmadsyahmie1993@gmail.com
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Santoso, Agus
Uncontrolled Keywords: Terapi Negative Thinking dalam Meningkatkan Percaya Diri
Subjects: Akhlak
Potensi
Divisions: Fakultas Dakwah dan Komunikasi > Bimbingan dan Konseling Islam
Depositing User: Seperi Ahmad Syahmie Bin Othman
Date Deposited: 15 Feb 2019 08:38
Last Modified: 15 Feb 2019 08:38
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30299

Actions (login required)

View Item View Item