Wazan Ifta’ala dan Faedahnya dalam Surat Al-Baqarah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Latifah, Leni Nur (2015) Wazan Ifta’ala dan Faedahnya dalam Surat Al-Baqarah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (549kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (547kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (480kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (710kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (494kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (333kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini menjelaskan tentang wazan ifta‟ala dan faedah-faedahnya dalam surat Al-Baqarah pada Al-Quran. Masalah-masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Apa yang dimaksud dengan wazan dan macam-macamnya? (2) Kata apa saja yang mengikuti wazan ifta‟ala dan faedah-faedahnya dalam surat Al-Baqarah?
Peneliti memilih judul tersebut dengan alasan bahwa wazan ifta‟ala adalah salah satu wazan fi‟il tsulatsi mazid atau fi‟il khumasi yang memiliki faedah terbanyak yakni 8 faedah diantaranya: (1) li muthawa‟ah, (2) ittikhadz al-fi‟li min al-ismi, (3) al-mubalaghah, (4) al-idhhar, (5) tasabbub fi syai‟ wa al-sa‟yi fihi, (6) l-isytirak, (7) wujudu al-syai‟ „ala shifati mu‟ayyanah, (8) ashlu al-fi‟li li „adami wurudu al-ashli. Dalam menganalisa wazan ifta‟ala peneliti memilih surat al-baqarah sebagai obyek penelitian karena surat al-baqarah adalah surat terpanjang dalam alquran yang terdiri dari 286 ayat dan menempati 2,5 juz dalam alquran. Hal-hal yang terkandung dalam surat ini adalah tentang keimanan, hukum-hukum atau syariat islam, dan cerita tentang beberapa nabi. Itulah sebabnya peneliti memilih judul tersebut sebagai penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu bahasa yaitu ilmu Sharaf, khususnya pada fi‟il yang mengikuti wazan ifta‟ala, dan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wazan ifta‟ala adalah salah satu wazan dari al-fi‟lu tsulasi mazid dengan menambah huruf alif sebelum fa‟ fi‟il dan huruf ta‟ setelah fa‟ fi‟il.
Wazan ifta‟ala dan faedahnya dalam surat Al-Baqarah tersebut bertujuan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan wazan ifta‟ala dan faedahnya dalam memaknai ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Latifah, Leni NurUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Bahasa Arab
Al Qur'an
Sastra
Uncontrolled Keywords: Wazan Ifta’ala; Surat Al-Baqarah
Divisions: Fakultas Adab dan Humaniora > Bahasa dan Sastra Arab
Depositing User: Mr. Supriyatno Hary
Date Deposited: 19 Nov 2015 01:23
Last Modified: 19 Nov 2015 01:23
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2810

Actions (login required)

View Item View Item